Ratkaisuja tämän päivän kasvatushaasteisiin

"Jos et sinä, kuka? Jos ei nyt, koska?" - Abraham Maslow -

Edusignaalissa tuotamme palveluita n. 20 kokeneen ammattikasvattajan voimin. Tarjoamme monipuolisesti koulutusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimimme kouluttamisen lisäksi lastensuojelun ammatillisissa tukitoimissa.

Kehitämme kanssasi kasvuun ja kasvatukseen, oppimiseen ja opetukseen toimintatapoja, joilla vastata nykynuorten sekä ympäröivän yhteiskunnan haasteisiin. Ammattitaidolla toteutettuna, kokemuksella maustettuna, tarpeisiin räätälöitynä. Työkaluja pakkiisi. Suoraa puhetta, suurella sydämellä.

Koulutus

”Jatka sen tekemistä mitä olet aina tehnyt jos haluat saada sitä mitä olet aina saanut.”

Kasvu ja kehitys ei lopu koskaan. Aikuisten tehtävä on tarjota kasvun paikkoja kehittyville lapsille ja nuorille - myös tilanteissa, jotka haastavat sekä toimintatapamme että oman ammattitaitomme.

Räätälöimme koulutusprosessimme Sinun ja työyhteisösi tarpeistasi käsin. Työssäjaksaminen mielessä, kohtaaminen tavoitteena.

LUENNOT JA ALUSTUKSET        KOULUTUSPÄIVÄT        KEHITTÄMISPROSESSIT

Esimerkkejä koulutusprosessien sisällöistä:
nivelvaihetyöskentely, kodin ja koulun yhteistyö, ryhmänohjaus, ohjauksellisuus, varhainen puuttuminen, huolen puheeksi ottaminen, oppilas/opiskeluhuolto, verkostotyö, syrjäytymisen ehkäisy, toiminnalliset menetelmät.

Toimintamallien ja palveluiden tuotteistaminen

 • Kehitteillä olevien mallien ”sparraus”, jäntevöittäminen ja hiominen siten, että toiminnot ovat realistisia ja käyttökelpoisia koko organisaation hyödynnettäväksi.


Urheiluseuroille ja ryhmänohjaajille

Koulutusta seurajoukkueille (juniorityö)
1. keskustelua ja ajatuksia herättävää luentomateriaalia joukkueurheilusta, 1-4 h
2. ihmisosaavaan valmennukseen tähtäävää koulutusta, 1-3 pv (seminaarit)
3. suoritusta parantavaa tunneälykkyyttä pidemmällä prosessikoulutuksella. 5 koulutuspäivää + harjoitteita

Koulutusmateriaali on pääasiallisesti suunniteltu juniorijoukkueiden kanssa toimiville aikuisille ja valmentajille. Räätälöimme paketteja asiasta kiinnostuneille seuroille, valmennuspäälliköille, urheilupäättäjille ja urheilun rahoittajille.

Koulutusten sisältöä mm:

 • Ryhmän rakentuminen ja sen tukeminen
 • Roolit
 • Aikuisuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Kiusaamisen ja alistamisen vähentäminen
 • Omien vahvuuksien kehittäminen
 • Ihmisen kohtaaminen
 • Palautteen antamisen merkitys
 • Lapsen aliarviointi
 • Ihmisen kohtaaminen
 • Ihminen pelaajan sisällä
 • Lapsen kehityskaudet
 • Yksilöviestintä
 • Näytön vastaan ottaminen
 • Viestintä
 • Perhetyö
 • Verkostotyö

Pääkouluttajina toimivat Iceheartsin pääkasvattaja Ville Turkka ja kouluttaja Heikki Turkka. Kouluttajilla on molemmilla yli 30-vuoden omakohtainen kokemus joukkueurheilusta pelaajana sekä ammattikasvattajan koulutus pitkillä työkokemuksilla lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Lastensuojelupalvelut

"Jokaisella tarinalla on olemassa hyvä loppu."


Lastensuojelun ammatillinen tukihenkilötoiminta- ja jälkihuoltopalvelut

 • Kasvun suunnitelman laatiminen yhdessä palvelun ostajan kanssa
 • Jälkihuoltosuunnitelman laatiminen
 • Verkostokartoitus
 • Nuoren tilannekartoitus
 • Oppimistyyli- ja havaintokanavakartoitus
 • Siirtymävaiheiden valmistelu ja tukeminen
 • Psykososiaalisen tuen hoito ja varmistaminen
 • Harrastustoiminnan tukeminen
 • Elämänhallintataitojen kartoitus ja harjoittaminen
 • Yhteydenpito verkostoihin
 • Itsenäistymisen tukeminen ja varmistaminen
 • Interventiotuki
 • Yksilöille tai pienryhmille kasvatuksellisia irtiottoja elämäntilanteesta
 • Säännöllinen arviointi

Heikki Turkka

Koulutus

 • Sosiaalikasvattaja 1992

Työkokemus
 • 2011 - Projektipäällikkö Aseman Lapset ry
 • 2007-2010 Erityisopettaja
  • PAJA-luokka
 • 2005-2007 Erityistuen koordinaattori
  • Vantaan ammattiopisto varia, puuttumisen mallin kehittäminen
 • 2000-2005 Projektipäällikkö
  • Vantaan ammattiopisto Varia
   • Haavi 1, Keskeyttämisen ehkäisy II-asteen koulutuksessa
   • Haavi 2, Keskeyttämisen ehkäisy perusopetuksen ja II-asteen nivelvaiheessa
 • 1997-2000 Erityisopettaja
  • Pakkalan erityiskoulu 7-9 lk
 • 1993-1996 Ohjaaja/perhetyöntekijä
  • SPR:n Nuorten Turvatalo Vantaa
 • 1992 Nuoriso-ohjaaja
  • Nuorisoasiainkeskus/Pukinmäen nuorisotalo
 • 1988-1991 Lastensuojelutyö
  • Viertolan vastaanottokoti
  • Harjulan nuorisokoti
  • Oulunkylän nuorten työkoti
  • Vaakkolan perheryhmäkoti

Asiantuntijatehtävät
 • Sailaksen työryhmä, syrjäytymisen ehkäisy
 • Työministeriön työryhmä, syrjäytyneiden tavoittaminen
 • Ohjausryhmä HERO/Otos-projekti
 • Ohjausryhmä OPH/ESR projektien arviointitutkimus II-asteen opintojen keskeyttämisenehkäisyyn keskittyviin hankkeisiin
 • Ohjausryhmä Arlainstituutti /Osallistamalla tutkintoon hanke
 • Ohjausryhmä Viertolan vastaanottokoti/Potkuriprojekti
 • Suomen mielenterveysseuran "Arjen areenat" kurssit 2007-2008
 • Koordinaattorina Kulttuurirahaston syrjäytymisenehkäisy osaprojektissa Teatteriseurue Kapsäkin hankkeessa Karjaalla 2008 - 2010
 • Ohjaajana ja oppimistyylien asiantuntijana Tatsi ry:n elämänhallinnan intensiivikursseilla Muoniossa 2008-2010. Kohderyhmänä ja teemana ovat ammattikouluissa heikosti pärjäävien elämänhallintaan ja oppimistaitoihin keskittyvät viikon mittaiset elämyskurssit

Luentoja, alustuksia, veso koulutuksia syrjäytymisestä, oppimisesta, erityisopetuksesta, puuttumisesta, verkostotyöstä ym. 2002-2012
 • Erilaisten oppijoiden liiton 10-vuotisjuhlaseminaari
 • Sosiaalikehitys Oy / Rajanylittäjät hanke
 • Vantaan Kaupunkin lastensuojelu
 • HERO, Omin siivin oppimaan
 • Opekon kouluttajana useasti
 • Opetushallitus
 • Järvenpään ammattiopisto, Opiskelunsa aloittavan luokan tukeminen
 • Arla-instituutissa useita
 • Työpaikkaohjaajille useita Variassa ja Ratekossa
 • Rovaniemen ammatiopisto
 • Kemijärven koulutushenkilöstö
 • Haminan opetushenkilöstö
 • Keskuspuiston erityisammattikoulu
 • Luovin erityisammattikoulu
 • Icehearts ry:n kasvattajaseminaari
 • Lopen yläkoulu
 • Helia

Tunnustukset

Urheilusaavutukset
 • 37 vuotta joukkueurheilua
 • Kaukalopallossa
  • MM-kulta -00 ja - pronssi -98
  • 3 SM-kultaa ja kaksi hopeaa

Luottamustehtävät
 • 1997-2000 Sosiaalilautakunnan jäsen, Vantaan kaupunki
 • 1993-1996 Vantaan poliisineuvottelukunnan jäsen
 • 1993-1996 Vantaan kaupunginvaltuusto


Verkosto

"Kyky on se mihin pystyt. Motivaatio, mihin ryhdyt. Asenne, kuinka hyvin."

Edu-Signaali on yritys, joka työskentelee suurella sydämellä ja yhteistyössä moninaisten ammattilaisten kanssa.

Yhteistyöverkostojamme ovat olleet mm:

 • Opetushallitus
 • Opeko
 • Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus
 • Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Tampereen kaupungin koulutus- ja opetuspalvelut
 • Ammatillisia oppilaitoksia ympäri Suomen
 • Icehearts ry
 • Sosiaalikehitys oy
 • Vantaan kaupungin lastensuojelu
 • Päijäthämeen koulutuskeskus
 • Kuopion kaupunki
 • Oulun kaupungin Byströmin nuortenpalvelut
 • Kolarin kunta
 • Järvenpään seurakuntaopisto
 • Kirkkonummen sosiaalitoimi
 • Lukuisat muut viranomaistahot ja vapaaehtoisjärjestöt.